Youtube: EPOS IMAGES
 

Olaf Schubert und "Startenor Jonas Kaufmann", Semperoper 2013, Dresden feiert Richard Wagner, 21. Mai 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  www.jkaufmann.info back top