Politiken.dk
Af Thomas Michelsen
Ungt, flot tenortalent lyder som en ny Domingo
 
Man taber underkæben flere gange, når man lytter til 'Romantic Arias' med det unge stjerneklare talent Jonas Kaufmann.
Med udseende som en italiensk fotomodel og en stemme, der gaber over ikke bare de italiensk-franske middelhavsklassikere Puccini, Verdi og Massenet, men også tyske romantikere som Weber og Wagner er den unge stjernetenor Jonas Kaufmann en overvældende oplevelse.

Ikke hver dag kommer den slags stortalenter forbi. Han spænder lige fra Mozart, som den unge tyske tenor har sunget masser af på scenen, til Wagners ’Mestersangerne’, som han her præsterer et uddrag fra i form af Walther von Stolzings bredt udspundne prissang.

Lige i skabet
Kaufmann har den solvarme, muskelstærke, fleksible middelhavsklang, der skal til at synge Verdi. Ikke mindst hit-uddragene fra ’La Traviata’ og ’Don Carlos’ sidder lige i skabet.

Som Don José i ’Carmen’ er han udskreget til knæsætter af helt nye standarder, men en sammenligning med Rolando Villazóns indspilning på Virgin Classics viser, at der også kan være for meget gennemtænkt finesse hos Kaufmann.

Det gælder navnlig de klangligt dækkede udtyndinger, han leger med, men som ikke erobrer hjertet på samme måde, som når Villazón fuldstændig smelter sammen med sine rollefigurer i altudkrængende idealfortolkninger.

Det ændrer dog ikke ved, at man taber underkæben flere gange, mens man lytter til ’Romantic Arias’. Uddrag fra ’Jægerbruden’ og Flotows en gang så enormt populære ’Martha’ smækker Kaufmann effektivt på tenorverdenskortet med stemmestænk af både Fritz Wunderlich og Plácido Domingo.
 

Englische Übersetzung:

Dashing young tenor sounding like a new Domingo
The jaw keeps dropping when you listen to “Romantic Arias” sung by the young star talent Jonas Kaufmann.
With the looks of an Italian photo model and a voice that encompasses not only the French-Italian classics of Puccini Verdi and Massenet, but also German romantics like Weber and Wagner, the young star tenor Jonas Kaufmann offers an overwhelming experience.

It is not every day that a talent of this magnitude appears. He is at home both at Mozart, whose tenor roles the young tenor has frequently sung on stage, and with Wagner who is represented here by an extract in the form of Walther von Stolzing’s broadly spanned Prize Song.

Kaufmann has the sun-drenched, muscular and flexible sound of the Mediterranean, required for the Verdi repertoire. The extracts from La Traviata and Don Carlos are especially apt.

As Don José he is reputed to have introduced new standards, but a comparison with the Rolando Villazon recording on Virgin Classics shows that there may be even too much cerebral finesse in Kaufmann’s interpretation.

I am thinking of the play of covered sound and dynamics he tends to employ, but which don’t conquer the heart in the way that Villazon’s interpretations do and where the latter entirely identifies with his roles in absolutely ideal interpretations.

Still the jaw drops again and again when you listen to Romantic Arias. In arias from The Freishütz and Flotow’s once so popular opera Martha Kaufmann offers great tenor singing with reflections of both Fritz Wunderlich and Placido Domingo.
 

 

 
 
 
 
 


 
 
  www.jkaufmann.info back top